Ny myndighet kan få bestämma om privatkopieringen

Den utskällda och ifrågasatta modellen för privatkopieringsersättning är på väg att göras om. Med privatkopieringsersättning menas den ersättning som utgår till kulturskapare när elektronikbranschen säljer lagringsmedier som anses vara “särskilt ämnade för privatkopiering”.Ersättningen har anklagats för att vara ålderdomlig, leda till dyrare prylar för konsumenterna och kallas ofta för “kassettskatt” av belackare för att visa på dess mossighet. Vilka enheter som ska omfattas har också debatterats.